Teamutveckling

På en arbetsplats spelar man i lag, det vill säga samarbetar i grupp. När gruppdynamiken inte fungerar som den ska märks det på resultatet, därför ska man tycker jag, anlita en coach som erbjuder teamutveckling, och det finns en sådan här i Karlstad som jag rekommenderar!

På vår arbetsplats märker man tydligt att det är på gång något gott. Vi har en coach från Karlstad som erbjuder teamutveckling, och jag skulle säga att de tillsammans med vår arbetsplats ledning kan ta åt sig stort beröm för jobbet som de drivit, och det har hänt mycket senaste månaderna som för en del varit jobbigt att processa, men i det stora hela taget har de flesta varit nöjda. Det finns en del gamla stolpskott, som har fått styra och ställa som informella ledare, men det är slut med det nu, en har sagt upp sig och en letar nytt jobb vilket är bra för gruppen. Det bästa av allt är att vi nu har kommit in i ett nytt stadium som jag tycker får oss att utvecklas på ett bra sätt, och då tänker jag inte bara på resultatet de jobbade mot men även om hur det gick till.

Det är roligare att vara i grupp och samarbeta när man vet att ledningen har lagom respekt för sina medarbetare. Dels kan man föra in mer engagemang från hela personalgruppen, och det är en fröjd att se hur vi lyckas uppnå målen tillsammans. Blir nog därför till att lägga in mer av den energin i framtiden! Så det här med teamutveckling ska man inte underskatta, och med hjälp av en kunnig coach som har tillgång till rätt verktyg så bör man ta steget att göra det. Det kan du också göra, eller din chef, oc det kan vara bra i så fall att ta kontakt med denne coach.